covered eyes

НЗОК получи одобрението на своя Надзорен съвет за спуснатия от МЗ проекто-бюджет за 2019-а. Макар и без пълен консенсус в състава на надзора. Против е гласувал представителят на КРИБ от работодателската квота в касата. Другата бизнес-структура в съвета – БСК, както и синдикатът „Подкрепа“ са гласували с „въздържал се“ .

Гласовете „против“ и „въздържал се“ са защото чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК се прави опит за промени под масата в четири основни за системата закони – за здравното осигуряване, за лечебните заведения, за лекарствата и в закона за здравето, както и в още поне 10 по-дребни нормативни акта.

Точно това става ясно от съдържанието на преходните и заключителни разпоредби, съответно от мотивите към проекто-бюджета на НЗОК за 2019-а,  общо събрани в „защитен бюджетен доклад“ от близо 50 страници.

От КРИБ  предупреждават изрично, че е налице нарушаване на принципа за прозрачност в законотворческия процес, пробва се недопустимо избягване на важен обществен дебат.

В новия бюджет на НЗОК има и друга игра : чисто  математически бюджетът на касата, докладват от ресорното министерство, се увеличавал с 490 млн. лв. – през 2019 г. касата вече щяла да финансира здравни услуги и лекарства за общо 4.35 млрд. лв., много повече от предходната година. Но, реално, сметката, чисто за здраве, излиза друга.

На здравно-осигурителния фонд ще бъдат дадени формално повече пари, но голяма част от тях са предварително криво разпределени. Част от тях отиват за подплата на промени в плащанията от НЗОК, вкл. за услуги, финансирани досега пряко от здравното министерство и от социалното.

НЗОК е нагърбена да поеме досегашни ангажименти на Агенцията за социално подпомагане – за помощни средства за хронично болни, например.

От нейния бюджет ще се плащат вече и част от медикаментите, които преди поемаше МЗ – за спешни състояния: кръв  и кръвни продукти (за преливане) – цялостна кръв, червени и бели кръвни клетки,кръвна плазма, и др.

Друга част от „повечето пари“ са за издръжка на няколко нови административни структури с отношение към здравеопазването. Пак оттам ще бъдат платени и просрочените дългове към чужди клиники – за лечение и операции на български граждани, извършени в други страни, за което българската държава е била длъжна да плати, но не го е направила предишни години. Поради лоша организация и лошо планиране. ( Да си спомним скандала с бившия шеф на НЗОК  проф. Плочев, който бе освободен от поста, защото каза истината колко дължи държавата на чужди болници, настоя здравното и финансовото министерство да се коригират и да платят,  но и МЗ, и МФ отказаха. Дори поне да признаят собствения си гаф).

Числата в проекта са една тема, без съмнение изискват специално внимание. Но далеч по-интересни са преходните и заключителни разпоредби, защитните мотиви за Закона за бюджета на НЗОК, които осветляват визията на властта за здравната политика и реформирането й оттук насетне.

Нови болници

От текстовата част към проекта за новия бюджет на НЗОК става ясно, че въпросите на болничната политика  и структура вече ще се решават изцяло от парламента. Партиите, официално управляващото мнозинство или гъвкави партийни мнозинства ще решават съдбата на проектите за нови болници. НС ще има решаващата дума за това дали една нова болница ще може да започне да работи, дали ще бъде лицензирана. Парламентът ще казва има ли нужда от конкретното здравно заведение, какви да бъдат болничните дейности. Той ще преценява дори това колко легла може/ не може да има искащата лиценз болница.

Замисълът на промяната : да се ограничи „ненужното роене на болници“, обясняват мотивите към новия проект за бюджет на НЗОК. „Роенето“ (от доста време насам) се коментира най-вече „като схема за източване на касата“, почти никога като разширяване на пазара за здравни услуги и създаване на среда за по-силна конкуренция – условие за повишаване на качеството на здравните услуги.

По съществуващите досега регламенти окончателното разрешение за откриване на нова болница се даваше от Министерството на здравеопазването.  Сложната и досега процедура за откриване на болници, се усложнява още повече.

Може да се получи  малко повече прозрачност в процеса, но дали мярката ще ограничи (или тъкмо обратното – ще увеличи) възможностите за задкулисни игри и раздавания е доста спорно, обръщат внимание компетентни експерти, познаващи отблизо истински добре работещите чужди здравни системи.

Новите правила за лицензиране на болница ще изискват още „съгласуване с нуждите на населението от медицинска помощ“. Т.е. съобразяване с картинката, показвана от Националната здравна карта – документ, който голяма част от съсловието оспорва и сега като норматив, „изсмукан от пръстите“ на чиновници по разни кабинети. Защото въпросната сегашна карта се базира на липсваща или административно деформирана статистика за болни и болести. България продължава да няма дори нормални регистри на заболявания и пациенти,  стартово необходими обективни ориентири за определяне на действителното положение и за адекватни и работещи здравни политики.

И старите болници с ново задължително прелицензиране

Всички сега съществуващи болници, до една, ще трябва да преминат през нова процедура за прелицензиране. Целта, казва бюджетният законопроект, да бъде направена актуална проверка дали отговарят на медицинските стандарти и здравните изисквания.

И през 2019 година се запазва мораториумът за финансиране на новоразкрити болници от НЗОК.  Лечебните заведения, които след 31 декември 2017 г. са регистрирани за първи път или са получили за първи път разрешение за дейност не могат да сключват и през 2019 г. договори с НЗОК за оказване на болнична помощ.

Остава и ограничението болниците да не могат да сключват договори с НЗОК за нови медицински дейности, нови клинични пътеки и процедури. Т.е. няма начин болница да разшири дейността си, примерно, с нова модерна апаратура, разчитайки на финансиране от обществения фонд за лечение и диагностика. С известни изключения, разбира се.

Финансовите лимити на болниците също се запазват

НЗОК и през 2019-а няма да плаща за предоставена от лечебните заведения медицинска и дентална помощ , ако е налице превишаване на залегналите в договорите с касата обеми и стойности.

Нов начин на плащане на медикаментите, от фармацията се искат нови пакетни отстъпки от цените на лекарствата

 Вместо стойността на част от онколекарствата, примерно, да се включва в клиничните пътеки, както предлагат специалистите, се налагат общи нови изисквания за отстъпки, става ясно от мотивите.

Същевременно лекарите ще бъдат длъжни да съобразяват предписанията си с фармакотерапевтичните ръководства. Въпросните правила ще се пишат от Националния съвет по цени и реимбурсиране без да е задължително консултирането с националните консултанти и медицинските дружества.

При положение, че досега касата сключваше договори само за медикаменти, които са сами в група, тоест няма други подобни лекарства – нови или стари, сега фармакомпаниите ще бъдат длъжни да дават отстъпки за цялото си иновативно портфолио. Отстъпки няма да се искат само за генеричните лекарства и за биоподобните, защото са по-евтини.

Двойно се удължава срокът  за включване на нови лекарства в позитивния списък. Сега той е 90 дни, а става 180. В превод – удължава се по лесен начин времето за повече икономии от невключване в реимбурсните списъци на иновативни и съответно по-скъпи лекарства. (По-рядко ще се стига до дебати и скандали за въвеждане или сваляне на мораториуми върху нови лекарства, каквито имаше съвсем скоро – след приемането на бюджет 2018-а, преди/заради старта на европредседателството).

НЗОК вече ще плаща за по-голям брой продукти, вкл. инвалидни колички за хората с трайни увреждания

Касата поема върху себе си плащанията за медикаментите за спешни състояния и кръвните продукти. Отделно на нейна сметка в списъка за медицинските изделия ще се пишат,  добавят изделия за хората с трайни увреждания като инвалидни колички и различни други пособия, които досега плащаше Агенцията за социално подпомагане.

Към касата се прехвърля и финансирането на медицински изделия за Фонда за деца

Структурно фондът се влива в НЗОК. Това преструктуриране на НЗОК трябва да стане до три месеца.

Въвеждат се и отстъпки при финансирането на медицинските изделия, както и възможност тези изделия да се плащат не само на болниците, но и на търговците или директно на производител. (Ход, крайно нужен и полезен предвид добре разработени корупционни схеми. Но, без съмнение, труден за извършване).

Чрез новия бюджет на касата се залага създаване на нов мегаорган – Агенция за медицински надзор (АМД)

Меганадзорът прибира под една шапка Агенцията по трансплантации и ИАМО – досегашния медицински одит. АМД ще поеме повечето изпълнителни функции на здравно министерство. Именно от тази Агенция за медицински надзор ще зависи крайното решение дали една или друга от съществуващите болници ще запази разрешителното си за работа, оценката дали лечебното заведение отговаря на стандартите, за да получи „нов паспорт“.

Прокарваните нови правила искат да наложат НЗОК вече да не може да плаща на болница за дейност, извършена на неин терен от лекари, които не са на основен трудов договор в нея. Замисълът: външни за болницата лекари да нямат право на плащане от касата, ако гост консултант, оператор. Пак икономия, но с риск за здравето на някои болни. Най-вече от провинцията. Отрязват се, да, възможности и за някои корупционни схеми, но се убива възможността най-добрите специалисти от националните болници да правят консултации или да оперират и другаде, освен в своите големи болници. Никой от техния ранг вече не може и да си помисли да работи и в провинцията, да облекчи, както бе възможно досега, достъпа на пациентите от периферията до випоперация/услуги.

Ако  тази поправката влезе в сила, тя автоматично ще доведе до закриването на много общински и частни клиники заради липса на достатъчно специалисти. Ще лиши и лекарите от допълнителни доходи, пациентите ще трябва задължително да пътуват до големите градове, за да бъдат оперирани и прегледани от съответния лекар. Ще  се стигне до дълги листи на чакащите и липса на шанс за болни, които нямат средства или не са в състояние да пътуват.

Според официалната обща информация парите на НЗОК през 2019-а година се увеличават чувствително : на 4.35 млрд. лв. от 3.85 млрд. през 2018-а

За здравно- осигурителни плащания пък ще бъдат предвидени 4.11 млрд. лв. вместо 3.66 млрд. тази година.

Парите за болници ще са с малко над 100 млн. лв. повече, като двойно се увеличават средствата за погасяване на дълговете на държавата към чужди каси.

Нови 100 млн. лв. се планират за лекарства, с което реално парите стават колкото ще са реалните разходи за тази година.

От разбивките по пера не личи къде са калкулират медицинските изделия за хората с увреждания.

По официални данни на сега действащата Агенция за социално подпомагане, която се разпорежда със средствата за помощни средства за инвалиди, само през 2017 г. изплатената целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия е в била размер на 52 346 150 лв.

През първите пет месеца на 2018-а средно на месец такова подпомагане получават около 10 хил. души. Само за протези за крака и ръце миналата година са отпуснати 8 270 424 лв.

Предстоят  обсъждания на проекто бюджета на НЗОК на ниво Национален съвет за тристранно сътрудничество, в Министерския съвет и в парламента. От екипа на здравния министър Кирил Ананиев убеждават, че всичко заложено в проекто-сметката има за цел единствено да гарантира максимално ефективно разпределение и усвояване на средствата през 2019 г., оптимално добро и  най-справедливо използване на разходите.

Заб: Заглавието е на „Екип нюз“