Начало България България е сред държавите в ЕС с най-дълга работна седмица

България е сред държавите в ЕС с най-дълга работна седмица

24
Евростат

По данни от Евростат, България е една от държавите в Европейския съюз с най-дълга работна седмица. През 2023 година средният работен час за лица на възраст 20-64 години в ЕС беше 36,1 часа седмично.

Анализът показва значителни разлики в работните седмици на различните държави. Най-дългите работни седмици бяха регистрирани в Гърция (39,8 часа), Румъния (39,5), Полша (39,3) и България (39,0).

Срещу тях, Холандия имаше най-кратка работна седмица (32,2 часа), последвана от Австрия (33,6) и Германия (34,0).

Според данните за 2023 г. икономическите дейности с най-дълга работна седмица в ЕС

са селското, горското и риболовното стопанство (41,5 реални работни часа), минното дело и кариерата (39,1) и строителството (38,9). Дейностите на домакинствата като работодатели (26,7 часа), образованието (31,9) и изкуствата, развлеченията и отдиха (33,0) отбелязаха най-кратките работни седмици.

Вижте още новини от деня тук