пари, евро

Трети пореден ден лидерите на 27-те държави членки се опитват да стигнат до компромис по следващата многогодишна финансова рамка и възстановителен план за справяне с коронавируса. ЕК предложи 750 млрд. евро да бъдат разпределени сред държавите членки за справяне с последиците от коронавируса. От тях 500 млрд. да бъдат безвъзмездно раздадени, а 250 млрд. – да са заеми. В хода на преговорите и срещайки яростната съпротива на т.нар. „пестелива четворка” – Швеция, Австрия, Нидерландия и Дания, между първия и втория ден на преговори, медиаторът на срещата Шарл Мишел предложи намаляване дела на безвъзмездните средства с 50 млрд. евро.

Преговорите обаче на този етап изглеждат обречени и не е ясно дали днес изобщо ще се стигне до сделка.

Огромният ресурс обаче стана повод за много спекулации – коя държава колко ще получи. Това, разбира се, ще зависи от критериите, които европейските лидери трябва да определят днес.

Но и у нас от няколко дни интензивно се правят сметки „без кръчмар”. Българското правителство се надява на 13 млрд. евро. Но според прогнозите на „Политико” страната ни по-скоро ще получи около 10 млрд., особено след като частта за безвъзмездно финансиране е намалена.

Истината обаче е, че колкото и да получи България, то пак ще е в пъти повече, отколкото е внесла в бюджета на ЕС.

Ето данните:

Вноски в европейския бюджет

Всяка държава членка внася около 1% от Брутния си вътрешен продукт в Европейския съюз. (На сайта на Европейския съюз са видими данните за приноса на всяка държава едва от 2018г., затова и сравнението ще е именно с вноската от тази година-бел.ред.)

 • Брутният вътрешен продукт на България за 2018г. е 56 млрд. евро.
 • Брутният вътрешен продукт на Белгия през 2018г. е бил 459,8 млрд. евро.
 • Брутният вътрешен продукт на Испания през 2018г. е 1 202 млрд. евро.
 • Заложената в Закона за държавния бюджет за 2020 г. вноска на България в бюджета на ЕС е в размер на 1, 397 млрд. лева. През 2019г. България е внесла в европейския бюджет 1,193 млрд. лева, а през 2018г. – 1, 083 млрд. лева (0,88% от БВП на страната).
 • През 2018г. България е получила 2,169 млрд. евро или 4,240 млрд. лева или почти 4 пъти повече, отколкото е дала.
 • За сравнение, през 2018г. Белгия е внесла 3,840 млрд. евро в европейския бюджет, а по различни европейски програми, е получила 8,514 млрд. евро или 2 пъти повече, отколкото е дала.
 • Испания е внесла в бюджета на ЕС 10,314 млрд. евро през 2018г., а е получила – 12,270 млрд. евро.

България само печели

В настоящата ситуация, при която ще се разпределят пари за възстановяване, все още не е ясно коя държава колко ще получи. Предположение на „Политико” обаче предполага следното:

 • България вероятно ще получи 9,2 млрд. евро за 7-годишния период безвъзмездни средства. За същия период, ако предположим, че вноската ни се запази същата, България би допринесла в европейския бюджет с 9,77 млрд. лева или по-малко 5 млрд. евро.
 • Белгия вероятно ще получи 5,5 млрд. евро. Въпреки че вноската на страната е три пъти по-голяма от тази на България, Белгия ще получи двойно по-малко грантове.
 • Испания, която внася 10 пъти повече пари в бюджета на ЕС от България, и която беше една от най-пострадалите европейски държави от коронавирусната пандемия, ще получи вероятно 77,3 млрд. евро или 8 пъти повече от България.

Изводи

 • България винаги е отбора на печелившите държави в Европейския съюз, защото винаги получава повече, отколкото дава. Дори да предположим, че прогнозата на „Политико” се окаже невярна и страната ни, вместо 10 млрд. получи 8, тя отново ще е спечелила.
 • Разбира се, въпрос на умения на нашите управляващи да преговарят е страната ни да получи още повече безвъзмездно финансиране. Но дори и да се представят лошо на европейски терен и да нямат нужните дипломатически умения, България пак ще вземе два пъти повече, отколкото е дала.
 • Белгия ще получи значително по-малко пари от България, въпреки че вноската й в европейския бюджет е 8 пъти по-голяма от нашата.
 • Испания, като общи стойности ще получи повече пари. Но нека да погледнем разбивката: за следващите 7 години Испания ще внесе 70 млрд. евро в бюджета на ЕС, а ще получи 77 млрд. безвъзмездни средства.

Тоест, България за пореден път ще се окаже в отбора на печелившите държави, дори и преговарящите от българска страна да не успеят да договорят повече пари.