Начало Водещи Българите пътуват все повече

Българите пътуват все повече

34
Самолет, летище, пътуване

На фона на постоянните оплаквания, че българите сме бедни, фактите показват нещо съвсем различно. Явно няколкократното вдигане на пенсии и заплати в последните три години, което все повече ни доближава до европейските доходи, е оказало влияние на живота на българския гражданин. Това се вижда най-ясно в последната статистика на Националния статистически институт, според която пътуванията на българите в чужбина през април 2024 г. са 707.9 хил. или с 4.9% повече от април 2023 година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 21.2%, със служебна цел – с 10.7%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 9.4%, съобщават от НСИ.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към:

 • Турция – 195.0 хил.,
 • Гърция – 149.4 хил.,
 • Румъния – 58.3 хил.,
 • Сърбия – 54.6 хил.,
 • Германия – 34.8 хил.,
 • Република Северна Македония – 32.5 хил.,
 • Италия – 29.1 хил.,
 • Австрия – 22.8 хил.,
 • Франция – 21.2 хил.,
 • Испания – 19.5 хиляди.

НСи, пътувания

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели – 40.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 38.2%, и със служебна цел – 21.8%. През април 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 793.3 хил., или с 1.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: със служебна цел – с 4.4%, почивка и екскурзия – с 2.3%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 0.5%.

Транзитните преминавания през страната са 35.6% (282.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 48.7% от общия брой чужди граждани и достига 386.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 44.1%, и Гърция – 29.5%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 329.6 хил., или 41.5% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция – 168.6 хил., или 51.1% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от:

 • Румъния – 170.4 хил.,
 • Турция – 168.6 хил.,
 • Гърция – 113.8 хил.,
 • Украйна – 62.6 хил.,
 • Сърбия – 51.9 хил.,
 • Германия – 26.2 хил.,
 • Република Северна Македония – 26.1 хил.,
 • Полша – 12.8 хил.,
 • Обединено кралство – 12.6 хил.,
 • Италия – 9.9 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели – 51.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 34.0%, и със служебна цел – 14.2%.

Още новини от деня – четете тук