Начало България Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

578
път, мъгла

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:
АМ „Тракия“:
Област София:
Движението при виадукт на км 17+440 в посока София се осъществява с повишено
внимание поради ремонтни дейности в аварийната лента. Срок от 08:00 ч. до 18:00 ч.
само на 09.11.2020 г;
Движението при Мухово от км 45+200 до км 46+266 в посока Бургас се
осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък. Срок до
31.12.2020 г.;
Област Стара Загора:
Движението от км 153+750 до км 170+570 в посока София е ограничено поради
ремонтно-възстановителни дейности и е пренасочено двупосочно в платното посока
Бургас. Регулира се от временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 24.11.2020 г.;
Движението от км 197+600 до км 200+800 в посока Бургас е ограничено поради
ремонтно-възстановителни дейности и е пренасочено двупосочно в платното посока
София. Регулира се от временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 24.11.2020 г.;
Движението в участъка Чирпан – Стара Загора от км 168+000 до км 208+100 се
осъществява с максимална скорост 90 км/ч и повишено внимание в двете посоки с цел
осигуряване безопасността на движението поради неравности на пътната настилка. Срок
до 31.12.2020 г.;
Област Бургас:
Движението от км 346+400 до км 349+000 посока София се извършва с повишено
внимание в активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е затворена. Скоростта е
ограничена на 90км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост
Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2021 г.;
ОПУ Ямбол:
Движението от км 275 до км 290 в посока Бургас се осъществява в една лента
поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка в активната лента за
движение. Срок до 16.11.2020 г.
Движението от км 179+750 до км 285+500 Бургас се осъществява в една лента
поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка в активната и
аварийната лента за движение. Срок от 08:00 до 17:00 ч. на 08.11.2020 г.
АМ „Хемус“:
Област София:
Движението в двете посоки от км 30+260 до км 47+060 от пътен възел „Витинска
река“ до п.в. „Ботевград“ е ограничено за МПС над 12 тона и МПС в състав с дължина
над 8 метра с изключение на автобуси с ремаркета поради ремонтни-възстановителни
дейности на лява тръба на тунел „Витиня“, виадукт при км 34+220, виадукт при км
35+144 и виадукт при км 35+760.
Движението се осъществява по обходен маршрут: при км 30+260 от п.в. "Витинска
река" по път I-1 София – Ботевград, по път II-17 Ботевград – АМ „Хемус“ до п.в.
„Ботевград“ и обратно. Срок 20.12.2020 г.;
Движението от км 31+960 до км 33+810 в посока София е ограничено поради
ремонтно-възстановителни дейности на тунел „Витиня“ и се осъществява двупосочно в
платното посока Варна. Срок 20.12.2020 г.;

Движението в посока София от км 35+440 до км 36+110 е ограничено поради
ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 35+760 и се осъществява
двупосочно в платното посока Варна. Срок 20.12.2020 г.;
Движението посока Варна при „Витиня“ от км 33+940 до км 34+550 се осъществява
с повишено внимание поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км
34+220 в аварийната лента. Срок 20.12.2020 г.;
Движението посока Варна при „Витиня“ от км 33+850 до 34+550 се осъществява в
една лента поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 34+220.
Ограничено е движенето по изпреварващата лента, като то се извършва по активната.
Срок 20.12.2020 г.;
Движението в посока Варна при „Витиня“ от км 34+610 до км 35+400 е ограничено
поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 35+144 и се осъществява
двупосочно в платното посока София. Срок 20.12.2020 г.;
Движението в посока София при Потоп от км 20+460 до км 18+740 е ограничено
поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270 и се осъществява
двупосочно в платното посока Варна. Обособени са по една лента в двете посоки. От км
20+520 до км 20+460 се отваря прозорец и движението преминава в изпреварващата
лента на дясното платно посока Варна. От км 18+740 до км 18+680 се отваря прозорец и
движението се връща обратно в платното посока София. От 11:00 часа в деня преди
празничния или почивен ден се обособяват реверсивно движение в две ленти за посока
Варна и една в посока София. В последния празничен или почивен ден от 11:00 часа до
11:00 часа на следващия ден се обособяват две ленти за посока София и една в посока
Варна. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Сигнализацията за временната
организация е от км 22+620 до км 18+660. Срок до 20.12.2020 г.;
Движението в посока София при Потоп от км 20+920 до км 20+520 се осъществява
в една лента поради ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270.
Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява само по активната.
Срок до 20.12.2020 г.;
Движението в посока Варна при Потоп се осъществява в една лента поради
ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+270. От км 18+580 се
ограничава изпреварващата лента, а от км 18+680 до км 18+740 постепенно се
ограничава и активната лента, като движението посока Варна от км 18+740 до км 20+550
се осъществява в аварийната лента. Сигнализацията за временната организация е от км
16+580 до км 20+570. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до
20.12.2020 г.;
Област Шумен:
Движение с повишено внимание от км 362+600 до км 376 поради рязане на храсти
в двете посоки. Срок до 12.11.2020 г.
Движението от км 362+600 до км 375+800 се осъществява с повишено внимание
поради машинно косене и рязане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
Срок 13.11.2020 г.
Област Варна:
Движението от км 424+440 до км 425+500 посока София се осъществява с
повишено внимание поради изграждане на пътна рампа между ул.“Атанас Москов” и
северното платно на АМ ”Хемус“. Ограничението на скоростта е до 70 км/ч при км
425+266. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.12.2020 г;
АМ „Марица“:
Област Хасково:
Движението в участъка Свиленград – Генералово от км 97+220 до км 103+096 е
пренасочено двупосочно в дясното пътно платно посока Свиленград поради превантивен
ремонт на пътната настилка в лявото платно посока Пловдив. Срок до 27.12.2020 г.
АМ „Черно море“:
Няма въведени ограничения.
АМ „Струма“:
Област София:

Движението в посока София при Мало Бучино е ограничено поради ремонтно-
възстановителни дейности при км 9+790 и се осъществява както следва:
– Пълно ограничение на лявото платно посока София от км 10+522 след тунел
„Люлин“ до км 9+450 и обособяване на двупосочно движение в дясното платно посока
Перник с по една лента и в двете посоки. От км 11+173 преди тунел „Люлин“ се
ограничава изпреварващата лента, от км 10+522 до км 10+502 се отваря прозорец, през
който движението посока София преминава в изпреварващата лента на дясното платно.
От км 9+450 до км 9+400 се отваря прозорец, през който движението се връща обратно в
лявото платно. Сигнализацията за временната организация е от км 13+193 до км 9+350.
Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч.
– В посока Перник от км 8+700 започва ограничение на изпреварващата лента, от
км 9+100 се ограничава активна лента 2, като движението се осъществява само в активна
лента 1 до км 10+522 преди тунел „Люлин“. Сигнализацията за временната организация
е от км 7+300 до км 10+923. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч.
От вторник до петък включително движението се осъществява в две ленти в
посока София от 06:00 часа до 14:00 часа.
От понеделник до четвъртък включително движението се осъществява в две
ленти в посока Перник от 14:00 часа до 20:00 часа.
От петък от 14:00 часа до неделя до 14:00 часа движението се осъществява в
две ленти в посока Перник.
От неделя от 14:00 часа до понеделник до 14:00 часа движението се
осъществява в две ленти в посока София.
Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок 15.11.2020 г.;
Област Перник:
Движението в участъка от км 22+780 до км 24+280 в посока Кулата се осъществява
с повишено внимание и ограничение на скоростта на 70 км/ч. поради компрометирана
част от пътното тяло. Срок до 30.09.2021 г.
ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ
НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Проходи:
– „Върбишки“ – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;
– „Златишки“ – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;
– „Айтоски“ – движението по път III-208 Провадия – Айтос през „Айтоски“ проход
от км 49+434 до км 50+885 в района на с. Аспарухово е ограничено поради ремонтни
дейности на мостови съоръжения. Ограничава се движението от км 49+434 до км
50+885, като движението се насочва към АМ „Хемус“ в посока гр. Шумен, през „Ришки“
проход, по път III-7305 Камчия – Люляково – Вресово и се включва в „Айтоски“ проход
и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2021 г.;
– „Котленски“ – отворен за всички МПС;
– „Печинско“ – отворен за всички МПС;
– „Превала“ – отворен за всички МПС;
– „Предел“ – отворен за всички МПС;
– „Приморски“ – отворен за всички МПС;
– „Републиката“ – отворен за всички МПС;
– „Ришки“ – отворен за всички МПС;
– „Рожен“ – отворен за всички МПС;
– „Троянски“ – отворен за всички МПС;
– „Вратник“ – забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно;
– „Дюлински“ – забранен за МПС над 3,5 т. Срок: целогодишно;
– „Пампорово“ – забранен за МПС над 3,5 т.;
– „Петрохан“ – забранен за МПС над 12 т. Срок до 15.12.2020 г.;
– „Твърдишки“ – забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно;
– „Шипка“ – забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с
технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на

ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от
категория О4. Срок: целогодишно.
ІV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:
ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА
ПЪТНА МРЕЖА:
– път I-1 /Е79/ Граница Румъния – о.п. Видин – Димово – Ружинци – Белотинци
– о.п. Монтана – о.п. Враца – Мездра – Ботевград – Горни Богров – ок. п. София –
Даскалово – о.п. Дупница – о.п. Благоевград – о.п. Симитли – Кресна – Кулата –
граница Гърция:
Област Благоевград:
Движението по път Благоевград – Кулата в участъка Железница – Симитли от км
373+410 до 375+910 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на пътен
възел „Симитли 1“ и директно трасе към АМ Струма. Водачите да се движат с повишено
внимание и съобразена скорост съобразно създадената организация на движение. Срок
до 30.06.2021 г.
Област Монтана:
Движението по път Монтана – Долна Вереница при км 102+060 се осъществява с
повишено внимание и съобразена скорост поради ремонтни дейности на асфалтовата
настилка. Срок до 13.11.2020 г.
Област София и Враца:
Движението на всички МПС по път I-1 в участъка между с. Ребърково и с.
Лютидол от км 166+100 до км 172+000 е ограничено във връзка с изпълнение на обект
по модернизация.
Обходни маршрути:
– за всички МПС в двете посоки на движение по път II-16 през гр. Своге;
– за всички МПС до 12 тона в двете посоки на движение по път II-81 през проход
„Петрохан“;
– за МПС до 10 тона в посока Видин – София по път III-161 Ребърково – Лютидол –
Рашково – Радотина – Литаково – Ботевград;
– за МПС до 4,5 тона в посока София – Видин по общинската пътна мрежа в село
Лютидол и по път III-161 Лютидол – Ребърково. Срок 15.12.2020 г.
Област София:
Движението по път Ботевград – Бебреш от км 203+000 до км 216+000 се
осъществява с повишено внимание поради неравности по пътната настилка. Скоростта
на движение е ограничена до 60 км/ч. Срок до 30.11.2020 г.;
Движението по път Мездра – Ботевград в участъка Лютидол – Скравена от км
176+200 до км 191+960 се осъществява поетапно в една лента на определени участъци
поради модернизация на пътя и установени вход-изходи на работни площадки посока
Ботевград при км 177+600, км 180+050, км 180+600, км 185+600 и км 186+600.
Скоростта се ограничава до 40 км/ч. Срок до 09.03.2023 г.;
Движението на товарни МПС над 15 т. в участъка от Александров мост /Княжево/ до
границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до
30.11.2020 г.;
Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София – Перник при Владая от км
276+162 до км 277+610 и от км 278+567 до км 281+800, както следва:
– от км 276+162 до км 277+610 – всеки работен ден се обособяват две ленти за
движение в посока София за времето от 06:00 до 10:00 часа и последния празничен ден и
всяка неделя от 10:00 до 19:00 часа.
– от км 278+567 до км 281+800 – последния празничен ден и всяка неделя от 10:00
до 19:00 часа се обособяват две ленти за движение в посока София и една в посока
Перник. Срок 31.12.2020 г.;
Движението в участъка Жерково – Елешница от км 224+600 до км 229+700 е
ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното тяло. Срок до
31.03.2021 г.;

Движението по път Ботевград – Бебреш от км 203+000 до км 216+000 се
осъществява с повишено внимание поради неравности по пътната настилка, ремонтни
дейности и премахване на растителност в обхвата. Скоростта на движение е ограничена
до 60 км/ч. Срок 30.11.2020 г.
Област Перник:
Движението по път София – Перник в участъка от граница София до кръстовище
Драгичево от км 282+485 до км 285+600 е ограничено за тежкотоварни автомобили с
тегло над 15 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението е пренасочено по
АМ „Люлин“. Срок до 30.11.2020 г.;
Въведено е реверсивно движение по път София – Перник в участъците от км
285+660 /кръстовище Драгичево/ до км 286+847 /бензиностанция „Петрол“/ както
следва:
– всеки петък, както и в последния работен ден преди празници от 12:00 ч. до 20:00
ч., и в първия почивен /празничен/ ден от 08:00 ч. до 14:00 ч.: две ленти в посока Перник
и една лента в посока София. През останалото време от седмицата остава в сила
постоянната организация на движение, която осигурява две ленти в посока влизане в
София и една лента в посока изход от София. По преценка на директорите на ОПУ,
съобразно метеорологичните условия и пътната обстановка, реверсивното движение
може да бъде отменено или цитираните часови периоди да бъдат променяни. Срок до
31.12.2020 г.;
– път І-2 /Е-70/ Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п.
Шумен – Девня – Варна:
Област Ловеч:
Движението по път Русе – Цар Калоян на моста над р. Бели Лом при с. Писанец от
км 34+012 до км 34+682 се осъществява в една лента поради смяна на дилатационна
фуга на мост. Участъкът е сигнализиран временно с пътни знаци. Ограничението на
скоростта е до 20 км/ч. Срок до 11.11.2020 г.
– път І-3 /Е-83/ Гара Бяла – о.п. Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица –
Ботевград:
Област Ловеч:
Движението в участъка Радомирци – Петревене в град Луковит от км 137+830 до
км 138+430 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности по
асфалтовата настилката. Водачите да се движат със съобразена скорост. Срок до
30.11.2020 г.;
Движението в участъка Радомирци – Петревене в чертите на град Луковит от км
138+430 до км 138+933 е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата
настилка.
Обходни маршрути:
1. Обход Плевен – София от път I-3 по ул. ,,Възраждане“ наляво по ул. ,,Генерал
Гурко“, надясно по ул. ,,Йордан Йовков“, надясно по ул. ,,Данте“ до достигане на ул.
„Възраждане“, следва път I-3.
2. Обход София – Плевен от път I-3 по ул. ,,Възраждане“ надясно по ул. ,,Данте“,
наляво по ул. ,,Йордан Йовков“, наляво по ул. ,,Генерал Гурко“ до достигане на ул.
„Възраждане“, следва път I-3.
3. Обход Плевен – Червен бряг от път I-3 по ул. ,,Възраждане“ наляво по ул.
,,Генерал Гурко“, надясно по ул. ,,Йордан Йовков“, надясно по ул. ,,Данте“ до достигане
на ул. „Възраждане“, следва на път I-3. От там по еднопосочното движение на ул.
,,Момчилец“ (път I-3), надясно по ул. ,,Оряховска“ , надясно по ул.,,Завоя на Черна“ до
достигане на ул.,,Иван Вазов“, следва път III-306.
4. Обход Червен бряг – Плевен от път III-306 по ул. ,,Иван Вазов“, надясно по ул.
,,Завоя на Черна“, наляво по ул. ,,Оряховска“, надясно по еднопосочното движение на ул.
,,Момчилец“ (път I-3), наляво по еднопосочното движение на ул. ,,Възраждане“, (път I-
3), надясно по ул. ,,Данте“, наляво по ул. ,,Йордан Йовков“, наляво по ул. ,,Генерал
Гурко“ до достигане на ул. „Възраждане“, следва път I-3.

5. Обход Червен бряг – София от път III-306 по ул. ,,Иван Вазов“, надясно по ул.
,,Завоя на Черна“, наляво по ул. ,,Оряховска“, надясно по еднопосочното движение на ул.
,,Момчилец“, следва път I-3.
6. Обход София – Червен бряг от път I-3 по ул. ,,Възраждане“ наляво по
еднопосочното движение на ул. ,,Момчилец“ (път I-3), надясно по ул. ,,Оряховска“ ,
надясно по ул. ,,Завоя на Черна“ до достигане на ул. ,,Иван Вазов“, следва път III-306.
Водачите да се движат със съобразена скорост. Срок до 30.11.2020 г.
Област София:
Движението по Правец – Джурово от км 171 до км 188 се осъществява с повишено
внимание поради неравности по пътната настилка. Срок до 30.11.2020 г.;
Движението по път Правец – Разлив – Трудовец – Ботевград в участъка от км
193+345 /отклонение за пътен възел „Правец“/ до км 204+200 /заустване в път І-1 Видин
-Враца – Ботевград/ е ограничено за движение на МПС над 12 т.
Обходен маршрут: АМ „Хемус“ п.в. „Правец“, по път ІІ-17 Мездра – Ботевград,
пътен възел І-3, пътен възел „Ботевград“ на АМ „Хемус“ и обратно. Срок до 31.12.2020
г.;
– път І-4 /Е-772/ Коритна – Български Извор – Микре – о.п. Севлиево – В.
Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – о.п. Шумен:
Област Габрово:
Движението в участъка Севлиево – Велико Търново в района на Севлиево от км
84+130 до км 85+800 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на
ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци.
Срок до 30.04.2021 г.
Област Търговище:
Движението по път Търговище – Белокопитово от км 244+462 до км 250+300 се
осъществява с повишено внимание, като скоростта на движение се ограничава на 40
км/час в района на кръстовищата, във връзка със строителството на обект АМ „Хемус”.
Срок до 20.01.2021 г.
– път І-5 /Е-85/ Русе – Бяла – Полски Тръмбеш – Велико Търново – о.п. Дебелец
– Дряново – Габрово – Шипка – Казанлък – о.п. Стара Загора – Средец –
Димитровград – о.п. Хасково – Конуш – Черноочене – Кърджали – Маказа –
граница Гърция:
Област Велико Търново:
Движението по път Русе – Велико Търново – Габрово в участъка от км 65+200 до км
87+000 в района на гр. Полски Тръмбеш до с. Поликраище се осъществява в една лента
поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира
чрез светофарна уредба пътни знаци и сигналисти. Срок от 10:00 ч. на 06.11.2020 г. до
18.00 ч. на 30.11.2020 г.;
Област Русе:
Движението в участъка гара Бяла – гр. Бяла от км 55+000 до км 55+055 се
осъществява в една лента поради малък компрометиран участък, като движението се
осъществява в изпреварващата лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е
въведено ограничението на скоростта до 40 км/ч. Срок до 30.04.2021 г.;
Движението в участъка Тръстеник – Борово от км 25+968 до км 44+960 се
осъществява в една лента с пропускателен режим поради частични ремонтни дейности
на асфалтовата настилка. Скоростта на движение се ограничава до 40 км/ч. Участъкът е
сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2020 г.;
Движението в участъка Русе – с. Пиргово от км 6+630 до км 11+450 се осъществява
в една лента с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата
настилка. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Движението се регулира от
сигналисти. Срок до 30.11.2020 г.;
Област Габрово:
Движението в участъка Габрово – вр. Шипка при км 164+150 се осъществява с
повишено внимание поради пропаднал участък. Поставена е необходимата
сигнализация. Срок до 31.12.2020 г.
Област Стара Загора:

Движението в участъка Стара Загора – Димитровград при км 213+400 в посока
Стара Загора се осъществява в една лента поради повредено съоръжение на моста на
пътен възел на с. Ягода. Движението се регулира от временна сигнализация и пътни
знаци. Срок до 31.12.2020 г.;
Област Кърджали:
Движението по път Кърджали – Маказа в участъка Надлез Кирково – ГКПП
„Маказа“ е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок до 31.12.2020 г.;
Движението по път Хасково – Кърджали в участъка Черноочене – Кърджали само
в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за движение на МПС над 15 т.
Обходни маршрути:
Поради временните ограничения за ремонтни дейности на път III-507 обходния
маршрут временно е както следва:
По пътища през населените места Манастир – Книжовник – Голям Извор – Силен –
Рабово – Крумовград – Момчилград – Кърджали и обратно. Срок до 09.11.2020 г.
(- направление Хасково – Кърджали: път І-5, път ІІІ-505 (с. Манастир), път ІІІ-507
Г. Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали.
– направление Асеновград – Кърджали: път ІІ-58, път І-5 посока Хасково, път ІІІ-
505 (с. Манастир), път ІІІ-507 Г. Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали.
– направление Минерални бани – Кърджали: път ІІІ-506, път І-5 посока Хасково,
път ІІІ-505 (с. Манастир), път ІІІ-507 Г. Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали.) Срок
до 09.11.2020 г.
Област Хасково:
Движението по път Хасково – Кърджали от км 303+436 до км 303+678 се
осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 27.12.2020 г.;
Движението по път Стара Загора – Димитровград в участъка от границата с област
Стара Загора до гр. Димитровград от км 266+572 до км 275+434 е ограничено за
движение на МПС, като ремонтните дейности са на мостовете над река Мартинка при км
267+520 и река Меричлерска при км 272+926, както и при надлез при км 268+193.
Обходен маршрут: за МПС до 3,5 т. по успоредно изградени трасета около
мостовете за едните ремонтни дейности. За останалите ремонтни дейности обходния
маршрут за МПС до 3,5 тона е през квартал „Изток“ 1 и 2 на гр. Димитровград.
Обходен маршрут: за МПС над 3,5 т. по път III-503 от с. Средец – с. Опан – с.
Бяло поле – с. Васил Левски – гр. Симеоновград, след което по път III-663 гр.
Симеоновград – с. Златополе – с. Брод до гр. Димитровград и обратно. Срок до
11.06.2021 г.
– път І-6 /Е-871 и Е-773/ Граница Македония – Гърляно – о.п. Кюстендил –
Радомир – Перник – ок.п. София – Долни Богров – Пирдоп – Розино – Карлово – о.п.
Калофер – о.п. Казанлък – о.п. Сливен – Лозенец – Карнобат – Бургас:
Област Пловдив:
Движението по път Карлово – Васил Левски е ограничено поради ремонтни
дейности.
Обходен маршрут: Карлово – Баня – Марино поле – Васил Левски и обратно. Срок
до 15.11.2020 г.
– път І-7 Граница Румъния – о.п. Силистра – о.п. Дулово – о.п. Шумен – о.п.
Преслав – Върбица – Бероново – Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – п.к. – Лесово –
граница Турция: няма въведени ограничения.
– път І-8 /Е-80/ Граница Сърбия – Калотина – Драгоман – ок.п. София – о.п.
Ихтиман – Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив – Поповица – о.п. Хасково –
Харманли – Любимец – Свиленград – Капитан Андреево:
Област София:
Движението по път Драгоман – София от км 15+400 до км 32+450 се осъществява с
повишено внимание поради довършителни работи по модернизацията на пътя. Срок до
придобиване на Акт 16

Движението в участъка Вакарел – Ихтиман от км 110+700 до км 118+800 е
ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното тяло. Срок до 31.03.2021
г.;
Движението по път Калотина – Драгоман от км 4+160 до км 4+690 се осъществява
в една лента поради извършване на модернизация на пътя. Затворена е лентата посока
Калотина, движението се извършва двупосочно в съседната лента. Сигнализацията за
временната организация е от км 4+030 до 4+790. Скоростта на движение се ограничава
до 30 км/ч. Срок 14.11.2020 г.;
Движението в участъка Калотина – Драгоман от км 5+040 до км 7+400 е
ограничено в лявото платно посока Калотина и се осъществява двупосочно в
новоизграденото дясно платно в посока Драгоман поради модернизация на пътния
участък. Сигнализацията за временната организация е от км 4+800 до км 7+700. Срок до
14.11.2020 г.
Област Хасково:
Движението в участъка гр. Свиленград – Капитан Андреево от км 370+500 до км
377+900 е ограничено за движение поради пропадане на насип.
Обходен маршрут: гр. Свиленград – ПВ „Свиленград” – АМ „Марица” – ПВ
„Капитан Андреево” – с. Капитан Андреево. Срок до 31.12.2020 г.
– път І-9 /Е-87/ граница Румъния – Дуранкулак – Шабла – о.п. Каварна –
Балчик – Оброчище – Кранево – Златни пясъци – Св. Св. Константин и Елена –
Варна – Старо Оряхово – Обзор – о.п. Слънчев бряг – Бургас – Маринка – Звездец –
о.п. Малко Търново – граница Турция:
Област Варна:
Движението по път Кранево – Варна в участъка Златни Пясъци – Св. св.
„Константин и Елена“ в посока Кранево от км 90+700 до км 93+000 се осъществява с
повишено внимание поради ремонтни дейности в разделителна ивица. Участъкът е
сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.11.2020 г.
Област Бургас:
Движението по път Варна – Бургас от км 172+000 до км 184+000 в участъка Обзор
– Баня се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2020 г.;
Движението по път Слънчев бряг – Бургас в участъка Ахелой – Поморие от км
215+600 до км 222+849 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни
дейности. Скоростта на движение е ограничена до 70 км/ч. Срок до 31.03.2021 г.;
Движението по път Слънчев бряг – Бургас от км 215+050 до км 216+130 при км
215+600 в района на кръгово кръстовище на гр. Ахелой се осъществява с повишено
внимание поради изграждане на осветление на кръговото кръстовище и на път III-6009
Каблешково – Ахелой при км 27+429 и при км 28+500. Скоростта на движение е
ограничена до 40 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.11.2020 г.;
Движението в участъка Слънчев бряг – Бургас при обхода на гр. Поморие от км
222+849 до км 225+522 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на
второ пътно платно. Движението на МПС се организира в двете ново изградени платна,
като скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в участъците на съществуващите
кръстовища. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2020 г.;

ІV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:
1. Ремонтни дейности и временна организация на движението /ВОД/:
ОПУ-Благоевград:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма
въведени ограничения.
Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.
ОПУ-Бургас:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-99: Движението по път ІІ-99 Бургас – Царево при км 14+882 е ограничено за
МПС с тегло над 12 т.;
Обходен маршрут: общинския път Черноморец – Созопол. Срок до 30.09.2021 г.;
Път III-208: Временно движението по път ІІІ-208 през „Айтоски“ проход от
кръстовището за с. Вишна до улица в с. Дъскотна от км 67+068 до км 69+625 е
ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
Oбходен маршрут: с. Вишна – с. Планиница – с. Дъскотна и обратно. Срок до
23.10.2021 г.;
Път III-906: Движение по път III-906 Паницово – Гюльовца /„Дюлински“ проход/
от км 14+100 до км 32+950 е ограничено за МПС над 3,5 тона поради намален габарит
на пътното тяло. Срок до 21.12.2020 г.;
Път III-908: Движението по път III-908 Варовник – Вълчаново ханче от км 22+400
до 39+300 е ограничено на МПС над 10 т. поради намален габарит на пътното тяло. Срок
до 21.12.2020 г.;
Път III-6008: Временно е ограничено движението път III-6008 Лукойл – Камено от
км 7+700 до км 13+000 поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
Обходен маршрут: Път I-6 Карнобат – Бургас – АМ „Тракия“ – Камено. Водачите
да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с
пътни знаци. Срок до 30.11.2020 г.;
Път III-7306: Движението по път ІІІ-7306 Черница – Сунгурларе – Чубра е
ограничено за МПС над 10 т. поради стесняване на пътното.
Обходен маршрут: Чубра – Петолъчката – Карнобат – Мъдрино – Лозарево и
обратно. За пътуващите товарни автомобили към Сунгурларе обходният маршрут е по
път III-705 Карнобат – Мъдрино – Сунгурларе и обратно. Срок до 31.12.2020 г.;
Ремонтни дейности:
Път III-208: Движението по път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна – Айтос в участъка
Дъскотна –Айтос от км 49+184 до км 65+933 се осъществява с повишено внимание
поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Извън населените места скоростта
на движение в ремонтните отсечки е ограничена до 50км/ч. В населените места с.
Добромир и с. Билка скоростта на движение в ремонтните отсечки е ограничена до
40км/ч. Срок до 23.10.2021 г.;
Път III-5392: Движението по път III-5392 Винарско – Камено от км 0+000 до км
9+900 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена
скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2020 г.;
Път ІІІ-7909: Движението по път III-7909 Горно Езерово – Трояново от км 8+900
до км 9+150 в участъка Горно Езерово – Братово – Равнец се осъществява с повишено
внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта на
движение е ограничена до 50 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до
20.11.2020 г.
ОПУ-Варна:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път III-208: Движението по път III-208 Провадия – Айтос през „Айтоски“ проход
от км 49+434 до км 50+885 в района на с. Аспарухово е ограничено поради ремонтни
дейности на мостови съоръжения. Ограничава се движението от км 49+434 до км
50+885, като движението се насочва към АМ „Хемус“ посока гр. Шумен, през „Ришки“
проход, по път III-7305 Камчия – Люляково – Вресово и се включва в „Айтоски“ проход
и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2021 г.;
Ремонтни дейности:
Път III-9044: Движението по път III-9044 Дъбравино – Юнак – Синдел от км
12+209 до км 12+689 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности
на ж.п. прелез при гара „Синдел“ . Срок до 13.05.2021 г.;
Път III-2902: Движението с път III-2902 Панорама – Куманово от км 0+000 до км
13+500 се осъществява с повишено внимание на определени участъци по поради
превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.12.2020 г.
ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път III-407: Движението по път ІІІ-407 Лозен – Полски Тръмбеш от км 36+330 до
км 63+180 е ограничено за движението на МПС с обща маса над 3,5 т. поради намален
габарит на пътното тяло и намалена носимоспособност на мостово съоръжение при с.
Каранци, община П. Тръмбеш.
Обходен маршрут: Лозен – Драганово – Янтра – Поликраище – Полски Тръмбеш.
Срок до 20.12.2020 г.;
Път III-407: Движението по път III-407 в участъка от с. Каранци до гр. П.Тръмбеш
от км 60+719 до км 60+866 е ограничено поради извършване на ремонт на мостово
съоръжение при км 60+792 в близост до с. Каранци. Движението се регулира с пътни
знаци.
Обходен маршрут: Каранци – Орловец – Виноград – Лозен – Сушица – Драганово
– Янтра – Поликраище – Куцина – Петко Каравелово – Раданово – П.Тръмбеш и обратно.
Срок до 28.02.2021 г.
Път III-504: Движението по път III-504 Самоводене – Обединение – Алеково в
участъка Обединение – Масларево от км 26+000 до км 36+000 е ограничено за товарни
автомобили над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната конструкция.
Товарни автомобили над 12 т се пропускат само в извънредни ситуации. Движението се
регулира с пътни знаци. Срок до 20.12.2020 г.;
Път ІІІ-514: Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили по път ІІІ-514
Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 43+860 до км 48+680 поради
недостатъчен габарит на пътното тяло и силно пресечен терен. Пропускат се само леки
автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса
до 3,5 т.
Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:
Г. Оряховица – В.Търново по път II-53 Г. Оряховица – Лясковец – Лясковски
кантон – път I-4 Лясковски кантон – В.Търново;
В. Търново – Г.Оряховица – път I-4 В. Търново – Лясковски кантон – път II-53
Лясковски кантон – Лясковец – Г. Оряховица. Срок до 20.12.2020 г.;
Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е
ограничено за МПС над 10 т. поради намален габарит на пътното тяло.
Обходен маршрут: Дебелец – В. Търново – Лясковски кантон – Миндя – Елена и
обратно. Срок до 20.12.2020 г.;
Път III-3011: Движението по път III-3011 Крамолин – Велико Търново от км
22+129 до км 28+380 е ограничено за МПС над 10 т. поради влошено технико-
експлоатационно състояние на мостово съоръжение при км 26+444. Поставена е
необходимата пътна сигнализация. Срок до 31.03.2021 г.;
Път III-4073: Движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Горски Горен Тръмбеш
от км 0+000 до км 5+500 е ограничено поради свлачище.
Обходен маршрут: Царски извор – Сушица – Драганово и обратно. Срок до
20.12.2020 г.;
Път III-4082: Движението по път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево от км 31+960 до км
36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради намален габарит на пътното тяло.
Обходен маршрут: Чешма – Сливовица – Горско Ново село – Джулюница –
Кесарево. Срок до 20.12.2020 г.
Ремонтни дейности:
Път II-52: Движението по път II-52 Нов град – Вардим – Свищов в участъка от с.
Вардим до гр. Свищов от км 42+200 до км 49+300 се осъществява в една лента на
определени участъци поради извършване на превантивен ремонт. Движението се
регулира със светофарна уредба, пътни знаци, а при необходимост и от сигналисти. Срок
до 27.03.2021 г.;
Път II-52: Движението по път II-52 Нов град – Вардим от км 34+000 до км 42+200
се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
Движението се регулира със светофарна уредба, пътни знаци, а при необходимост и от
регулировчици. Срок до 31.12.2020 г.;

Път II-53: Движението по път II-53 Поликраище – Елена – Майско от км 16+340 до
км 34+400 в участъка Лясково – Миндя се осъществява в една лента поради частични
ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 31.12.2020 г.;
Път ІI-55: Движението по път ІI-55 Дебелец – Предела – Гурково в участъка от с.
Нацовци до с. Въглевци от км 9+500 до км 19+700 се осъществява в една лента поради
ремонт на дилатационните фуги на мостово съоръжение при км 11+490. Участъкът е
сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.11.2020 г.;
Път II-55: Движението по път ІI-55 Дебелец – Предела – Гурково в участъка от гр.
Дебелец до Предела на прохода от км 0+000 до км 33+420 се осъществява в една лента
на определени участъци поради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението
се регулира чрез пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.12.2020 г.;
Път ІІІ-662: Движението по път ІІІ-662 Твърдица – Елена от км 47+800 до км
48+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало
се свлачище. Срок до 20.12.2020 г.;
ОПУ-Видин:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път III-1413: Движението по път III-1413 Грамада-с.Синаговци от км 0+899 до км
12+849 се ограничава за всички МПС-та поради организирано спортно мероприятие.
Движението се регулира от пътна полиция.
Обходен маршрут от Видин за гр. Грамада и с.Водна:
Видин – Срацимирово -–Грамада – Водна и обратно.
Обходен маршрут от гр. Кула за с. Синаговци :
гр.Кула- гр.Видин – гр.Дунавци – с.Синаговци /път III-1413/.
Ремонтни дейности:
Път III-112: Движението по път III-112 Добри дол – Дреновец – Тополовец от км
3+000 до км 8+000 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни
дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и
сигналисти. Срок до 10.11.2020 г.
ОПУ-Враца:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път II-11: Движението по път ІІ-11 Оряхово – Лесковец – граница с област Плевен
от км 118+000 до км 119+000 е ограничено за МПС над 3.5 т. поради свлачищни процеси
и намален габарит на пътното тяло.
Обходен маршрут: Оряхово – Селановци /път ІІІ-306/ Галово – Остров /пътища
ІV-ти клас/, път ІІ-11 граница с област Плевен. Срок 31.12.2020 г.;
Път ІІІ-161: Движението по път ІІІ-161 Ребърково – Люти дол от км 0+000 до км
8+700 се осъществява при стеснение в двете посоки и ограничение за движението на
МПС над 10 т. от км 0+000 до км 5+00 поради свлачищни процеси. Срок 31.12.2020 г.;
Път III-308: Движението по път ІІІ-308 Своде – Караш – Хубавене – Роман в
участъка от село Караш до село Хубавене е ограничено поради свлачище от км 25+000
до км 25+200. Срок до 31.12.2020 г.;
Обходен маршрут: Роман – Ябланица – Осикова Лъкавица – Правешка Лъкавица –
Караш за пътуващите от Роман за Караш. Ябланица – Роман – Хубавене за пътуващите
от София и Ловеч.
Ремонтни дейности:
Път ІІІ-103: Движението по път III-103 Мездра – Горна Кремена – Горна
Бешовица – Роман от км 2+500 до км 27+666 се осъществява в една лента и повишено
внимание на определени участъци поради частични ремонтни дейности на асфалтовата
настилка. Срок до 30.11.2020 г.;
Път ІІІ-308: Движението по път ІІІ-308 Караш – Хубавене – Роман – Кунино от км
28+000 до км 30+000 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни
дейности на асфалтовата настилка. Срок до 15.12.2020 г.;
Път III-1004: Движението по път III-1004 Бяла Слатина – Търнак от км 0+000 до
км 8+700 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Срок до 30.11.2020 г.

ОПУ-Габрово:
Временно са въведени следните ограничения за движението на МПС:
Път III-403: Движението по път III–403 Кормянско – Малки Вършец при км
10+080 е ограничено за пътни превозни средства с ширина, включително товара, по-
голяма от 3,30 м поради стеснен мост над р. Крапец. Поставена е необходимата пътна
сигнализация.
Обходен маршрут: По път III–401 Граница Ловеч – /Кормянско-Малки Вършец/ за
ППС над 3,30 м, при км 46+800 по общински път до III–403 в с. Малки Вършец. Срок до
31.03.2021 г.;
Път III-3011: Движението по път III-3011 Крамолин – В. Търново от км 22+129 до
км 28+380 е ограничено за МПС над 10 т. поради намален габарит на пътното тяло при
км 26+444. Срок до 20.12.2020 г.;
Път III-5004: Движението по път III-5004 Обходен път на гр. Габрово от км
15+300 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 е ограничено за МПС
над 12 т. от категория N3 и ремаркета, включително полуремаркета.
Обходен маршрут: Раднево – път II-57 Пет Могили – Новоселец – път II-55-
Млекарево – Нова Загора – пътен възел с път I-6 и II-55-Гурково-път II-55 /проход на
Републиката/-път I–5-/Велико Търново-Русе/ и обратно. Срок до 31.03.2021 г.
Ремонтни дейности:
Път III-5006: Движението по път III-5006 Габрово – Стоманеците при км 7+060 се
осъществява с повишено внимание поради пропаднал участък от асфалтовата настилка.
Една от лентите за движение е стеснена, като е поставена необходимата сигнализация.
Срок до 31.03.2021 г.;
Път III-6072: Движението по път III-6072 Селище – Стоките при км 11+675 се
осъществява в повишено внимание поради пропаднал участък от асфалтовата настилка.
Поставена е необходимата пътна сигнализация. Срок 31.03.2021 г.
ОПУ-Добрич:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма
въведени ограничения.
Ремонтни дейности:
Път III-107: Движението по път III-293 Земенци – Крушаре от км 20+230 до км
25+775 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности.
Движението се регулира с пътни знаци. Срок 30.11.2020 г.
ОПУ-Кюстендил:
Ремонтни дейности:
Път III-104: Движението по път Бобошево – Четирци от км от 0+000 до км 0+300
се осъществява с повишено внимание в свободната лента поради ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 13.11.2020 г.;
Път III-107: Движението по път III-107 Пастра – Рилски манастир от км 27+600 до
км 27+700 и км 27+850 в участък от 250 метра се осъществява съобразно създадената
организация на движение поради укрепителни и обезопасителни работи за преодоляване
на възникнали срутищни процеси: падащи камъни, свлачище, срутище и тяхното
отстраняване, почистване и обрушване. Срок до 06.12.2020 г.
ОПУ-Кърджали:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път III-507: Движението по път III-507 Кърджали – Мост от км 16+394 до км
26+109 е ограничено за МПС над 12 т. поради ремонтни дейности.
Обходен маршрут за МПС над 12 тона:
По път III-505, път III-5074, път III-593, път III-591, път II-59 и път I-5 през
населените места Манастир – Книжовник – Голям Извор – Силен – Рабово – Крумовград
– Момчилград – Кърджали и обратно.
За направление Кърджали – Хасково:
Вариант I: по път I-5 Кърджали – Хасково.

Вариант II само за автомобили до 12 тона: по път III-507 Кърджали – Стремци,
път III-5071 Чифлик – Стремци – Черноочене, път I-5 с. Черноочене – Хасково и
обратно. Срок до 09.11.2020 г.;
Път III-5009: Движението по път ІІІ-5009 Зорница – Бели пласт – Стремци–
Кърджали е ограничено за МПС над 12 т.
Обходен маршрут: по път I-5 Хасково – Кърджали за МПС до 15 т. или по път III-
507 Кърджали – Мост през с. Мост за всички МПС. Срок до 20.12.2020 г.
Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.
ОПУ-Ловеч:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Ремонтни дейности:
Път III-301: Движението по път III-301 Асеновци – Александрово в участъка от км
15+840 до км 17+970 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни
дейности на асфалтовата настилка. Срок до 15.11.2020 г.;
Път III-305: Движението по път III-305 Дерманци – Торос в участъка от км 43+250
до км 43+770 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на пътен възел
„Дерманци“ подлез при км 98+150 на АМ „Хемус“. Движението се осъществява по
новоизграден временен път и е регулирано с пътни знаци. Водачите да се движат със
съобразена скорост. Срок до 31.12.2020 г.;
Път III-305: Движението по път III-305 Дерманци – Гложене в участъка от км
48+620 до км 48+910 при разклон Пещерна се осъществява с повишено внимание поради
изграждане подлез при км 92+505 на АМ „Хемус“. Движението се осъществява по
новоизграден временен път и е регулирано с пътни знаци. Водачите да се движат със
съобразена скорост. Срок до 30.04.2021 г.;
Път III-307: Движението по път III-307 Дерманци – Угърчин в участъка от км
18+128 до км 19+327 се осъществява с повишено внимание поради изграждане подлез
при км 102+611 на А-2 „Хемус“. Движението се осъществява по ново изграден временен
път и се регулирано с пътни знаци. Водачите да се движат със съобразена скорост. Срок
до 27.08.2021 г.;
Път III-358: Движението по път III-358 Шипково – Тетевен в участъка от км
34+608 до км 50+609 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности
по банкети и асфалтовата настилка. Движението е регулирано с пътни знаци. Водачите
да се движат със съобразена скорост. Срок: 31.10.2021 г.;
Път III-402: Движението по път III-402 Български извор – Борима – Дълбок дол –
гара Добродан в участъка от км 5+980 до км 18+1500 се осъществява с повишено
внимание поради ремонтни дейности по банкетите и асфалтовата настилка. Движението
е регулирано с пътни знаци. Водачите да се движат със съобразена скорост. Срок до
31.08.2021 г.
ОПУ-Монтана:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път II-81: Движението по път ІІ-81 Монтана – София през проход „Петрохан“ е
ограничено за автомобили над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета.
Обходен маршрут: Монтана – Враца – Ребърково – Своге и обратно. Срок до
15.12.2020 г.;
Път II-81: Движението по път II-81 Лом – Расово от км 143+320 до км 146+445 в
двете посоки е ограничено за всички МПС поради извършване на строително монтажни
работи.
Обходен маршрут:
– В посока от Лом – Монтана: по път III-818 с. Д. Церовене – Вълчедръм – Горни
Цибър – Лом и обратно.
– В посока Лом – Видин: по път II-11 Ковачица – Д. Цибър, по път III-818
Вълчедръм – Дългоделци до кръстовището с път II-81 с. Д. Церовене, по път II-81
Вирове – Монтана и по път I-1 Ружинци – Димово – Дунавци – Видин и обратно.
– В посока Видин – Козлодуй: по път ІІ-11 през гр. Лом – /Ковачица – Долни
Цибър – Козлодуй/ – и обратно:

– В посока Плевен – Лом: по път III-133 Вълчедръм – път ІІІ-818 Вълчедръм –
Долни Цибър – път ІІ-11 Долни Цибър – Ковачица – Лом. Срок до 15.11.2020 г.;
Път ІІІ-112: Движението по път ІІІ-112 Тополовец – Славотин – Студено буче
–Монтана от км 10+500 до км 47+806 е ограничено за МПС над 12 т. поради
строително-монтажни работи.
Обходен маршрут: път І-1/Е-79/ Видин – Димово – Ружинци – Белотинци –
Смоляновци – Монтана и обратно. МПС до 12 т. да се движат с повишено внимание в
работните участъци. Срок до 31.07.2021 г.;
Път III-8104: Движението по път ІІІ-8104 Замфирово – Пърличево от км 7+400 до
км 7+550 е ограничено за всички МПС поради пропадане на участък от пътното тяло.
Обходен маршрут: по път ІІ-81 Боровци – Монтана, път І-1 /Е-79/ Монтана –
Сумер, път ІІІ-1621 Сумер – Пърличево и обратно. Срок до 20.12.2020 г.;
Ремонтни дейности:
Път ІІ-81: Движението по път ІІ-81 Боровци – Благово от км 86+289 до км 95+715
се осъществява в една лента с повишено внимание поради укрепване на свлачищен
участък от км 95+595 до км 95+715. Движението се регулира със светофарна уредба.
Срок до 15.11.2020 г.
Път ІІ-81: Движението по път ІІ-81 Костинброд – Берковица – Монтана в участъка
Боровци – Монтана от км 86+289 до км 94+000 се осъществява в едната пътна лента
поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира
от преносима светофарна уредба. Срок до 17.07.2021 г.;
ОПУ-Пазарджик:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път III-3704: Движението по път III-3704 Пазарджик – Ветрен при км 11+485 в с.
Бошуля е ограничено за МПС над 10 т.
Обходен маршрут: гр. Пазарджик, път I-8 с. Звъничево – Септемврийски ханчета,
път III-8402 гр. Септември, кръгово кръстовище с път III-3704 с. Бошуля и обратно. Срок
до 21.12.2020 г.;
Ремонтни дейности:
Път II-37: Движението по път II-37 Батак – Доспат от км 170+800 до км 171+250
се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок
до 30.11.2020 г.
Път III-554: Движението по път Раднево – Гълъбово в участък от км 32+000 до км
35+000 в района Бели бряг- Любеново се осъществява в една лента поради ремонтни
дейности на асфалтова настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до
10.11.2020 г.
ОПУ-Перник:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от с. Мрамор до разклон за с. Лева река е
ограничено за МПС над 10 т.
Обходен маршрут: Вукан – Костуринци – Стайчовци – Вълча поляна – махала
Пали лула – разклон за Лева река и обратно.Срок до 30.09.2021 г.;
Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци – Велиново – Глоговица от
км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 т поради пропадане на пътното
платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
Обходен маршрут: Път II-63 – Филиповци – Трън – Глоговица – Велиново. Срок
до 30.09.2021 г.;
Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна – Граница Кюстендил от
км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона поради
намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е
сигнализиран с пътни знаци.
Обходен маршрут: Общински път Пали лула – Лева река, път III-637 Докьовци –
Пенкьовци, път III-6052 Враня стена – Калотинци, път III-623 Калотинци – Раянци –
Трекляно – Дълга лука. Срок до 30.09.2021 г.;
Ремонтни дейности:
Път II-63: Движението по път II-63 Перник – Брезник от 7 до 8 км в участъка кв.
Радина чешма посока с. Мещица се осъществява в двупосочно в една лента, поради

машинно оформяне на земни окопи. Затворена за движение е лявата лента. Водачите на
МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената
организация на движение. Срок: 09.11.2020 г.
Път II-63: Движението по път II-63 Трън – Стрезимировци при км 56+174 се
осъществява в една лента поради осигуряване безопасно преминаване през мост.
Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2021 г.;
Път III-623: Движението по път III-623 Калище – Земен от км 40+000 до км
48+400 се осъществява в свободната лента поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и
съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 30.11.2020
г.;
Път III-637: Движението по път III-637 Вукан – Пенкьовци в района на с. Вукан
при км 5+293 се осъществява в една лента поради осигуряване на безопасно преминаване
през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2021 г.
Път III-1003: Движението по път III-1003 Рударци –Кладница от км 4+350 до км
5+580 се осъществява с повишено внимание поради строително-монтажни дейности, ще
бъде положена и временна маркировка. Срок до 01.04.2021 г.;
Път III-1003: Движението по път III-1003 Кладница – Селимица от км 6+895 до км
9+339 се осъществява с повишено внимание във връзка с довършителни ремонтни
дейности в обхвата на пътя. Организацията на движение се регулира с пътни знаци. Срок
до 30.11.2020 г.
ОПУ-Плевен:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път ІІІ-301: Движението по път III-301 край регулация с. Козар Белене – начало
регулация гр. Левски от км 1+750 до км 5+753 е ограничено за МПС общо тегло над 7 т.
Обходен маршрут: път III-303 Българене – Малчика – Аспарухово – Левски. Срок
– целогодишно.;
Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Изгрев – Трънчовица – Бацова махала –
Новачене – Дебово от км 4+000 до км 10+650 е ограничено за транзитното движение на
МПС над 15 т.
Обходен маршрут: по път ІІ-34 Плевен – Никопол. Срок – целогодишно.;
Път ІІІ-3004: Движението по път III-3004 Опанец – Долна Митрополия от км
0+000 до км 6+125 в района на с. Опанец е ограничено за транзитно движение на МПС
над 3.5 т.
Обходен маршрут: по път І-3 Бяла – Плевен – Ботевград (от п.в. "КАТ" на км
88+973 към п.в. на км 95+099). Срок – целогодишно.;
Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен – Търнене – Градина в района на с.
Ясен от км 1+793 до км 4+223 е ограничено за движение на МПС над 3.5 т., осигурен е
сигнализиран обходен маршрут. Срок – целогодишно.;
Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен – Търнене – Градина – Петърница –
Бъркач – Беглеж в района на с. Беглеж от км 21+062 до км 27+123 е ограничено за МПС
над 8 т.
Обходен маршрут: път ІІІ-3502 Брестовец – Горталово – Беглеж – Бежаново –
Ъглен. Срок – целогодишно.;
Път ІІІ-3006: Движението по път III-3006 Рупци – Червен бряг от км 8+900 до км
9+221 в участъка на свлачище в землището на гр. Червен бряг е ограничено за МПС над
12 т. поради свлачищни процеси.
Обходен маршрут: По І-3 до гр. Луковит, кръстовище с РП ІІІ-306, дясно, до гр.
Червен бряг и обратно. Срок – целогодишно.;
Ремонтни дейности:
Път ІІІ-118: Движението по път III-118 Подем – Горна Митрополия от км 14+789
до км 24+150 се осъществява в една лента на участъци поради основен ремонт.
Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.07.2021 г.;
Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Изгрев – Бацова махала от км 4+000 до км
10+000 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Срок до 13.11.2020 г.;

Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Бяла Слатина – Глава в участъка между
Лазарово и Бреница от км 8+700 до км 19+200 се осъществява регулирано в една лента
поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 10.11.2020 г.;
Път III-306: Движението по път III-306 Радомирци – Червен бряг от км 0+000 до
км 9+000 се осъществява поетапно в една лента поради земно-изкопни и частични
ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 13.11.2020 г.
ОПУ-Пловдив:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път II-86: Движението по път II-86 Асеновград – Нареченски бани е ограничено за
МПС с височина над 4 м. през тунелите.
Обходен маршрут: път III-866 Кричим – Девин. Срок – целогодишно.;
Път ІІІ-607: Движението по път III-607 Калофер – Априлци от км 6+795 до км
36+000 е ограничено. Срок – целогодишно.;
Път ІІІ-667: Движението по път III-667 Плодовитово – Първомай при км 6+832 в
района на мост над р. Марица е ограничено за МПС над 5 т. поради намален габарит на
пътното платно на стоманения мост на р. Марица.
Обходен маршрут: път ІІ-66 Стара Загора – Поповица и път І-8 София – Пловдив –
Свиленград. Срок до 21.12.2020 г.;
Път III-804: Движението по път III-804 Поповица – Болярци е ограничено за МПС
над 12 т. поради намален габарит на пътното платно на мост в с. Поповица.
Обходен маршрут: път Поповица – Садово – Кочево – Болярци. Срок до
21.12.2020 г.;
Път ІІІ-8604: Движението по път III-8604 Пловдив – Студенец – Косово в участъка
от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено. Срок –
целогодишно.;
Път III-8611: Движението по път III-8611 Белица – Загражден – Давидково в
участъка от км 13+500 от Държавно ловно стопанство „Кормисош“ след с. Белица до
границата с област Смолян при км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срок –
целогодишно.
Ремонтни дейности:
Път III-861: Движението по път III-861 Югово – Лъки – Здравец в участъка от гр.
Лъки до кръстовище с път II-86 Асеновград – Смолян се извършва в една лента поради
ремонтни дейности. Срок до 21.12.2020 г.
ОПУ-Разград:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път II-23: Движението по път II-23 в гр. Исперих по ул. „Ахинора“ в участъка от
км 81+742 до км 81+909 е ограничено поради извършване на превантивен ремонт на
пътното тяло.
Обходен маршрут: през второстепенна улична мрежа, както следва: по ул.
„Христо Ясенов“, по ул. „Димитър Полянов“ и обратно. В участъка ще се пропуска
движението на автомобили на спешна помощ. Срок до 30.11.2020 г.;
Път II-23: Движение по път II-23 Кубрат – Исперих – Дулово в чертите на гр.
Исперих по ул. „Ахинора” и ул. „Арда” от км 81+558 до км 82+773 е ограничено за
тежкотоварни МПС над 10 т. поради извършване на превантивен ремонт на пътното
тяло.
Обходен маршрут: по път III-702 Исперих – Лъвино – Къпиновци, по път III-2306
Къпиновци – Средоселци – Печеница – Тодорово, по път II-23 Тодорово – Китанчево –
Исперих и обратно. Срок до 30.11.2020 г.;
Път II-23: Движението по път II-23 в гр. Исперих по улиците „Никола Вапцаров“ –
„Васил Левски“ – „Христо Смирненски“ и „Арда“ се осъществява в една лента поради
ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 30.11.2020 г.;
Път III-205: Движението по път III-205 в гр. Исперих по ул. „Васил Левски“ се
осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до
30.11.2020 г.
ОПУ-Русе:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път ІІІ-202: Движението по път III-202 Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово при
км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т. поради компрометирано експлоатационно
състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е
затворена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за
движение. Въведено е ограничение на скоростта 40 км/ч. Срок до 30.04.2021 г.;
Път ІІІ-501: Движението по път ІІІ-501 Русе – Басарбово при км 5+976 е
ограничено за МПС над 3,5 тона и широчина над 2,40 метра поради ремонт на мостово
съоръжение над р. „Русенски Лом“.
Обходен маршрут: по път I-2 Русе – Красен – Басарбово и обратно. Или по път I-5
Русе – Иваново – Басарбово и обратно. Срок до 15.12.2020 г.
Ремонтни дейности:
Път II-23: Движението по път II-23 Русе – Червена вода – Тетово от км 0+030 до
км 31+761 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради частични
ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
Движението се регулира от сигналисти. Срок до 13.07.2021 г.;
Път III-501: Движението по път III-501 Русе – Басарбово – Иваново от км 3+000 до
км 22+200 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка и отводнителните съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни
знаци. Срок до 30.11.2020 г.;
Път III-5201: Движението по път III-5201 Новград – Джулюница от км 0+000 до
км 3+800 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на
асфалтовата настилка, отводнителните съоръжения и профилиране на пътни. Участъкът
е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2021 г.
ОПУ-Силистра:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма
въведени ограничения.
Ремонтни дейности:
Път ІІІ-205: Движението по път III-205 Исперих – Белица в участъка от границата
с област Разград до с. Белица от км 54+450 до км 65+581 се осъществява в една лента
поради извършване на превантивен ремонт на пътното платно. Движението се регулира
от пътни знаци и сигналисти. Срок до 28.03.2021 г.;
Път ІІІ-2307: Движението по път III-2307 Руйно – Главиница от км 6+209 до км
28+848 се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивен
ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2021 г.;
Път ІІІ-7001: Движението по път ІІІ-7001 Алфатар – Кайнарджа от км 7+000 до км
18+153 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата
настилка. Движението се осъществява двупосочно в свободната лента. Създадена е
ВОБД с пътни знаци, конуси и регулировчици. Срок до 30.11.2020 г.;
Път III-7001: Движението по път ІІІ-7001 с. Войново – с. Краново в участъка от
разклона за с. Васил Левски до разклон с път ІІ-71 /Силистра – Добрич/ и от разклона за
с. Зарник до с. Краново от км 7+000 до км 18+153 и от км 26+000 до км 36+200 се
извършва в една лента на определени участъци поради превантивен ремонтни дейности
на асфалтовата настилка. Създадена е ВОБД с предупредителни пътни знаци, конуси и
регулировчици. Срок до 30.11.2020 г. за първи участък и до 28.03.2021 г.
ОПУ-Сливен:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път ІІІ-7006: Движението по път ІІІ-7006 Бероново – Градец в участъка от с.
Садово до с. Градец от км 9+645 до км 13+042 е ограничено за движение на МПС над 12
т. поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение на км 10+868. Срок
31.3.2021 г.;
Път III-7306: Движението по път ІІІ-7306 Черница – Сунгурларе – Чубра е
ограничено за МПС над 12 т. поради стесняване на пътното платно на територията на
област Бургас.

Обходен маршрут: Чубра – Петолъчката – Карнобат – Мъдрино – Лозарево и
обратно. За пътуващите товарни автомобили към Сунгурларе обходният маршрут е по
път III-705 Карнобат – Мъдрино – Сунгурларе и обратно. Срок до 31.03.2021 г.;
Ремонтни дейности:
Път II-48: Движението по път II-48 Омуртаг – Котел в района на с. Тича от км
22+891 до км 24+130 се осъществява с повишено внимание поради ремонтно
възстановителни дейности по асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни
знаци. Срок до 30.04.2021 г.
Път II-66: Движение по път II-66 Сливен – Нова Загора – Поповица от км
0+000 до км 15+300 се осъществява с повишено внимание поради ремонт на
асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до
10.11.2020 г.
ОПУ-Смолян:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Рудозем – граница република Гърция по
бул.“България“ в гр. Рудозем от кръстовище при ДСК до кръстовище за с. Елховец от км
133+414 до км 133+946 е ограничено за движение за всички МПС поради аварийно
подменяне на канализационната система на гр. Рудозем.
Обходен маршрут: по общинската пътна мрежа на гр. Рудозем. Срок до 13.11.2020
г.;
Път ІІІ-8683: Движението по път ІІІ-8683 с. Арда – с. Горна Арда от км 27+000 до
км 29+500 е ограничено за МПС с тегло над 10 т. поради пропадане и стеснение на една
от пътните ленти. Движението в района се регулира с пътни знаци. Срок до 30.03.2021 г.;
Ремонтни дейности:
Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Смолян – Търън в района на с. Влахово от км
107+015 до км 107+128 се осъществява в една лента поради извършване на строително-
монтажни работи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.11.2020 г.;
Път II-86: Движението по път ІІ-86 гр. Смолян – с. Средногорци от км 109+370 до
км 109+570 в участъка срутище при км 109+450 при разклон за с. Тикале се регулира със
светофарна уредба и скоростта е ограничена до 20 км/ч. Трафикът се осъществява в една
/дясната/ пътна лента. Срок до 04.01.2021 г.;
Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Средногорци – Рудозем от км 125+727 до км
132+920 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности. През светлата
част на денонощието пътният участък ще бъде временно затварян на определени
участъци за интервали от 20 до 40 минути. Срок до 31.12.2020 г.;
Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 разклон за с. Зорница – гр. Чепеларе от км
75+120 до км 75+520 се осъществява двупосочно в една лента поради възстановяване на
аварирал пътен участък при км 75+320. Движението се регулира със светофарна. Срок до
11.11.2020 г.;
Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 кв „Настан“ – Девин от км 86+950 до км
87+000 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности. Срок до 16.11.2020 г.;.
Път III-866: Движението по път III-866 Смолян – Стойките преминаващ по
трасето на ул. „Тракия“ в кв. Устово на гр. Смолян от км 1+369 до км 1+536 се
осъществява в една лента поради полагане на водопровод и канал. Срок до 09.11.2020 г.;
Път ІІІ-8611: Движението по път ІІІ-8611 Давидково – Оряховец от км 56+000 до
км 59+360 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Срок до 13.11.2020 г.
ОПУ-София:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път II-18: Движението по път II-18 Софийски околовръстен път ж.к. Люлин –
Нови Искър в участъка от Северна скоростна тангента до разклон за Мировяне и Мрамор
от км 6+265 до км 7+548 е ограничено поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Движението на всички МПС се осъществява по обходен
маршрут:

− Северна скоростна тангента – разклон за Требич – Требич – Софийски
околовръстен път – Нови Искър – Своге и обратно.
− Софийски околовръстен път – Нови Искър – по ул. „Хаджи Димитър“ в Нови
Искър – Своге и обратно. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до
04.12.2020 г.;
Път II-18: Движението по път II-18 Софийски околовръстен път ж.к. Люлин –
Нови Искър в участъка от разклона за Нови Искър до ул. „Хаджи Димитър“ в Нови
Искър от км 8+400 до км 10+850 е ограничено поради частични ремонтни дейности на
асфалтовата настилка. Движението на всички МПС се осъществява по обходен маршрут:
− Северна скоростна тангента – разклон за Требич – Требич – Софийски
околовръстен път – Нови Искър – Своге и обратно.
− Софийски околовръстен път – Нови Искър – по ул. „Хаджи Димитър“ в Нови
Искър – Своге и обратно. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок до
04.12.2020 г.;
Път II-18: Движението по път II-18 през Софийски околовръстен път в участъка
п.в. „Цариградско шосе“ – п.в. „Младост“ се осъществява двупосочно в едно платно
поради ремонтни дейности. Движението се осъществява в свободното платно като
скоростта на движение е ограничена до 40 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни
знаци. Срок 01.05.2021 г.;
Път II-81: Движението по път ІІ-81 Монтана – София през проход „Петрохан“ е
ограничено за автомобили над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета.
Обходен маршрут: Монтана – Враца – Ребърково – Своге и обратно. Срок до
15.12.2020 г.;
Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец – Самоков от км 0+000 до км 39+176
е ограничено за товарни МПС над 10 т. в двете посоки. Срок до 31.03.2021 г.;
Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге – Бучин проход от км 0+000 до км
19+200 е ограничено за МПС над 12 тона поради компрометирано състояние и ремонт на
укрепителни съоръжения, мостове и пътни откоси. Ограничението е сигнализирано с
пътни знаци. Срок 31.03.2021 г.;
Път ІІІ-3701: Движението по път III-3701 в участък от края на с. Ямна до
границата с област Ловеч от км 16+600 до км 22+300 е ограничено за всички МПС
поради свлачищни процеси.
Обходен маршрут: път II-37 Етрополе – Лъга – Джурово, път I-3 Джурово –
Ябланица граница област Ловеч, път III-358 Ябланица – Гложене, път III-3701 Гложене –
Черни Вит. Срок до 31.03.2020 г.;
Път III-6002: Движението по местност „Хан Богров“ – Мусачево от км 0 до км
4+050 е ограничено поради извършване на превантивен ремонт на пътното тяло.
Обходни маршрути: път I-6 Горни Богров – Столник и път III-105 Столник – Елин
Пелин. Срок до 20.11.2020 г.;
Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци – Свидня от км 10+000 до км
16+750 е ограничено поради активирали се свлачища.
Обходен маршрут: до Чибаовци да се ползва път II-81, до Бучин проход път III-
164 Бучин проход – Искрец – Свидня. Срок до 30.11.2020 г.;
Ремонтни дейности:
Движението по път III-164 Своге – Бучин проход от км 1+000 до км 19+200 се
осъществява поетапно двупосочно в една лента поради извършване на превантивен
ремонт на пътя. Скоростта е ограничена до 40 км/ч. Срок 15.01.2022 г.;
Път III-308: Движението по път III-308 Калугерово – Правешка Лакавица се
осъществява с повишено внимание поради нарушен каменен парапет при км 3+900 и
намелен габарит на съоръжението. Срок 31.08.2021 г.;
Път III-813: Движението по път III-813 Годеч – Каленовци от км 9+200 до км
16+700 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата
настилка. Движението при км 11+923 се ограничава и се извършва по временно изграден
двулентов път. Срок 31.03.2021 г.;
Път III-6004: Движението по път III-6004 Байлово – Смолско от км 18+324 до км
31+613 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради превантивен ремонт на
пътя. Скоростта се ограничава до 40 км/ч. Срок 10.06.2021 г.

ОПУ-Стара Загора:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път II-66: Движението по път II-66 Чирпан – Поповица в района на с. Мирово при
км 119+840 е ограничено за МПС над 12 т. поради влошено експлоатационно състояние
на моста на р. Марица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
Обходен маршрут: път III-666 Плодовитово – АМ „Тракия“ – п.в. „Скобелева
майка“ – път I-8 Пловдив – Поповица и обратно. Срок до 31.12.2020 г.
Път ІІІ-807: Движението по път III-807 с. Скобелево – с. Зетьово е ограничено за
всички МПС поради аварирал мост над река Марица при км 7+600.
Обходни маршрути: път ІІ-66 Поповица – Плодовитово – Първомай – Скобелево.
Срок до 31.12.2020 г.
Път III-5005: Движението по път III-5005 връх ,,Шипка” – връх „Бузлуджа” от км
0+000 до км 12+213 е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок: целогодишно.
Път III-5031: Движението по път III-5031 Опан – Гълъбово от км 0+000 до км
18+300 е ограничено за МПС над 10 т. Срок: целогодишно
Обходни маршрут: път І-5 Стара Загора – Димитровград и път ІІІ-554 Раднево –
Гълъбово.
Ремонтни дейности:
Път III-554: Движението по път III-554 Раднево – Гълъбово от км 32+000 до км
35+000 в участъка Бели бряг- Любеново се осъществява двупосочно в една лента поради
ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци.
Срок 10.11.2020 г.;
Път III-5007: Движение по път III-5007 с. Шаново – с. Ягода от км 0+000 до км
0+100 при пътен възел на с. Ягода се осъществява в една лента поради повредено
съоръжение на моста на пътен възел с. Ягода .Движението се регулира от временна
сигнализация и пътни знаци. Срок до 31.12.2020 г.;
ОПУ-Търговище:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път III-4082: Движението по път III-4082 Капище – Банковец е ограничено за
МПС над 7 т. поради опасност от увреждане конструкцията на водостоци.
Обходен маршрут: Дъбравица – Орач – Пчелно – Капище и обратно.Срок до
30.09.2021 г.;
Път III-5102: Движението по път III-5102 Мировец – Буховци в района на пътен
възел "Буховци" от км 4+450 до км 7+107 е ограничено във връзка с изграждането на
пътен възел "Буховци-Север" на АМ „Хемус“.
Обходен маршрут: през с. Макариополско и с. Алваново в двете посоки. Срок до
31.12.2020 г.;
Път III-5102: Движението по път III-5102 в района на п.в. Буховци от км 4+450 до
км 7+107 е ограничено поради изграждането на п.в. “Буховци – Север“ на АМ „Хемус“.
Обходен маршрут: кръстовище на път III-5102 с общински път TGV2160 при км
4+450 – с. Макариополско – с. Алваново – кръстовище с път I-4 при км 237+994 – пътен
възел с път III-5102 при км 242+634 в двете посоки. Срок до 28.12.2020 г.
Ремонтни дейности:
Път II-74: Движението по път II-74 Търговище – Въбел – Здравец – Подгорица в
района на изхода на кв. „Въбел“ при км 29+831 се осъществява в едната лента поради
изграждане на канализационно отклонение. Срок до 30.11.2020 г.;
Път II-74: Движението по път II-74 Търговище – Дралфа от км 30+000 до км
40+720 се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивен
ремонт. Срок до 30.11.2020 г.;
Път III-408: Движението по път III-408 Илийно – Стеврек от км 0+000 до км 2+500
се осъществява с повишено внимание поради частичен ремонт на асфалтовата настилка.
Срок до 28.03.2021 г.;
Път III-5102: Движението по път III-5102 Мировец – Буховци – Надарево – Певец
от км 6+575 до км 7+185 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на
строителен обект на АМ „Хемус”. Срок до 01.12.2021 г.;

Път III-2002: Движението по път III-2002 Костанденец – Садина – Попово от км
11+500 до км 38+600 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни
дейности на асфалтовата настилка. Срок до 30.11.2020 г.
Път III-4008: Движението по път III-4008 Пролаз – Вардун – Долно Новково от км
7+268 до км 13+176 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни
дейности на асфалтовата настилка. Срок до 20.12.2020 г.;
Път III-706: Движението по път III-706 о.п. Преслав – Върбица – Менгишево –
Ябланово – Тича от км 0+000 до км 7+500 се осъществява с повишено внимание поради
частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 20.12.2020 г.;
Път III-4802: Движение по път III-4802 Омуртаг – Илийно от км 0+000 до км
10+400 се осъществява поетапно в една лента поради превантивен ремонт на
асфалтовата настилка. Срок 28.03.2021 г.
ОПУ-Хасково:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път III-507: Движението по път III-507 Кърджали – Мост от км 16+394 до км
26+109 на територията на област Кърджали е ограничено за МПС над 12 тона поради
ремонтни дейности.
Обходен маршрут за МПС над 12 тона:
По път III-505, път III-5074, път III-593, път III-591, път II-59 и път I-5 през
населените места Манастир – Книжовник – Голям Извор – Силен – Рабово – Крумовград
– Момчилград – Кърджали и обратно.
За направление Кърджали – Хасково:
Вариант I: по път I-5 Кърджали – Хасково.
Вариант II: по път III-507 Кърджали – Стремци, път III-5071 Чифлик – Стремци –
Черноочене, път I-5 с. Черноочене – Хасково и обратно. Срок до 09.11.2020 г.;
Път III-597: Движението по път III-597 Ивайловград – Дъбовец – Малко градище –
Лозен – Любимец в гр. Любимец при км 56+850 е ограничено за всички МПС поради
закрит ж.п. прелез.
Обходен маршрут: гр. Любимец – с. Сива река – с. Малко градище – гр.
Ивайловград. Срок до 20.12.2020 г.;
Път III-5009: Движението на МПС над 12 т. по път III-5009 Козлец – Кърджали от
км 0+000 до км 26+080 e ограничено. Срок до 31.12.2020 г.
Ремонтни дейности:
Път III-808: Движението по път III-808 Харманли – Силен в участъка Върбово –
Силен от км 22+380 до км 33+871 се осъществява в една лента поради частични
ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтните дейности се извършват на
участъци, като движението се осъществява двупосочно в една пътна лента при спазване
на въведените ограничения на скоростта и поставената пътна сигнализация. Срок до
08.06.2021 г.
ОПУ–Шумен:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път ІІІ-731: Движението по път III-731 Радко Димитриево – Друмево e ограничено
за МПС над 10 т. поради свлачищни процеси.
Обходен маршрут: Шумен – Овчарово – Друмево. Срок до 31.12.2021 г.
Ремонтни дейности:
Път II-27: Движението по път II-27 Преселка – Тръница от км 9+550 до 25+000 се
осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 13.11.2020 г.;
ОПУ-Ямбол:
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път ІІ-53: Движението по път ІІ-53 Калчево – Победа – Челник от км 161+480 до
км 168+238 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата
настилка.
Обходен маршрут: Калчево – Саранско – Стефан Караджово. Срок до 23.12.2020
г.

Ремонтни дейности:
Път III-7008: Движението по път III-7008 Малък манастир – Голям манастир от км
18+059 до км 18+123 се осъществява в една лента поради пропаднала настилка и
пропаднал насип. Движението се регулира чрез пътни знаци. Срок до 31.12.2020 г.;
Опасност от падащи камъни: Искърско дефиле; Кресненско дефиле; проход на
Републиката; път І-1 /Е-79/ Мездра-Ботевград, Видин-Монтана и в участъците от км
321+400 до км 321+500 и от км 352+650 до км 352+750; път I-4 София-Варна при с.
Пролаз и Коритна-Български Извор-Микре; път I-5 /Е 85/ В. Търново-Дряново-Габрово-
Шипка; път І-6 Коняво-разклон Клапаровци и София-Карлово-Бургас, проходи
„Козница” и „Стражата”; път I-8 при кръстовище за с. Габровица; път I-9 Крушевец-
М.Търново; път ІІ-19 Симитли-Г. Делчев; път II-35 Троян-Кърнаре; път II-37 Пещера-
Батак-Ш. Поляна; път II-53 Стара река-Сливен; път ІІ-62 Самоков-Дупница /местност
Дервена/; път ІІ-82 Самоков-София /Г.Окол-Пасарел-Кокаляне/; път II-84 Варвара-гара
Костандово /кръстовище за Св. Петка/; път ІІ-86 Асеновград-Смолян; път ІІІ-102
Превала-Монтана; път ІІІ-104 Бобошево-Четирци; път ІІІ-107 Рила-Рилски Манастир;
път III-305 Дерманци-Торос-Гложене; път ІІІ-488 Градец-Ичера-Сливен; път ІІІ-601
Горановци-Олтоманци; път ІІІ-606 в района на Копривщица; път ІІІ-622 Друмохар-
Ваксево; път III-842 Юндола-Голямо Белово; път ІІІ-861 Юговско ханче-Югово-Лъки-
Здравец; път ІІІ-865; Стояново-Ардино; път ІІІ-866 Смолян-Кричим-Стамболийски-път І-
8; път ІІІ-3011 стената на яз. „Ал. Стамболийски”; път ІІІ-8611 Белица-Загражден, всички
пътища на област Смолян; път II-55 от км 34+900 до км 45+000 на Прохода на
Републиката има опасност от свличане на скални и земни маси; път ІІ-73 Шумен-
Карнобат има опасност от свличане на скални и земни маси. Шофьорите да се движат с
повишено внимание по тези участъци.
Ситуационен център на Агенция „Пътна инфраструктура”

предишна статияДен на изненади за някого, ден на трудни решения за друг
следваща статияЛитургия за Архангеловден в храм „Света Неделя“